AFF7: Iwona Wojewoda-Jedynak

Iwona Wojewoda-Jedynak

Iwona Wojewoda-Jedynak

Pochodzi z Łomży. Dzisiaj mieszka i tworzy w Piasecznie. Obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Artystycznej, w Pracowni Malarstwa oraz w Pracowni Struktur Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W swoich pracach posługuje się temperą żółtkową na płótnie i desce. Stosuje też malarstwo olejne.
Światło i cień, które są tutaj motywami przewodnimi, budują nastrojową przestrzeń, ale i wzbudzają niepokój. Groza tajemnicy staje się niezwykle pociągająca dla odbiorcy, który zostaje zabrany w psychoanalityczną podróż w głąb własnej tożsamości i przeżyć. Artystka pragnie, by odbiorca, poprzez kontemplację z jej sztuką, mógł ujrzeć ulotność szczęścia i nietrwałość życia, które jednak nie jest ciemną przestrzenią. Na jego tle bowiem jaśnieje światło, wyzwalane przez chwile, nadające naszemu życiu osobliwe piękno.
Dzieła tej artystki są wyrazem tęsknoty za porządkiem i harmonią, które skłoniły ją do zastanowienia się nad sobą i swoim powołaniem.

She comes from Łomża, but lives and creates in Piaseczno. He graduated with honors from the Artistic Textile Studio at The Academy of Fine Arts in Warsaw.

In her art she utilizes egg tempera on canvas and board and oil.

The light and shadow, which are the leading motives in her works, build the atmospheric space and raise the feeling of anxiety. The terrifying mystery becomes tempting for a viewer, who is taken for a psychoanalytic journey down his own identity and experience. The artists wants a viewer to contemplate the ephemerality of happiness and life, which actually is not an empty space. The lights still somulders in it giving out life a peculiar beauty.

The works of this artist express the yearning for order and harmony, which made her consider her own destination.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *