AFF7: Iwona Sroczyńska

Iwona Sroczyńska

Iwona Sroczyńska

Pochodzi z Warszawy, a dzisiaj mieszka i tworzy w Komorowie. Ukończyła studia na Europejskiej Akademii Sztuki oraz na Europejskim Wydziale Sztuk.
Posługuje się najczęściej techniką litografii i monotypii.

Priorytetem jej poszukiwań artystycznych jest człowiek, wszystkie zjawiska towarzyszące istnieniu i niepowtarzalność form ludzkich, objawiająca się szczególnie w sposobie wyrażania uczuć i emocji. Człowiek zawsze znajduje się na pierwszym planie obrazu, a otoczenie staje się jego uzupełnieniem.
Zaprezentowany cykl prac został zainspirowany utworem “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, który ukazuje problemy egzystencjalne społeczeństwa polskiego. W powieści symboliczna „walka na gęby” jest przykładem, że: ”Człowiek dąży do Formy, marząc o boskości i ostatecznym spełnieniu, skrycie wielbi jednak Niższość, a po drodze odkrywa, że Forma i wartości nie z Boga, a z ludzi pochodzą i są obiektem wieczystej gry”. Właśnie ta gra pozorów i te uformowane, pozmieniane gęby, były główną inspiracją dla artystki. Im bardziej wykrzywione i zdeformowane, tym bardziej cierpią na brak autentyczności i wolności.

She comes from Warsaw, but lives and creates in Komorów.She graduated from the European Academy of Arts at the European Faculty of Arts.

She usually pracises litography and monotype. Her artistic aim is the human being, all notions relating to existence, the uniqueness of human forms, that is noticeable in the way people express feelings and emotions. The human being is always situated in the foreground of her works and all that surrounds him is there just to complete him.

The presented set was inspired by Witold Gombrowicz’s “Ferdydurke”, which comments on the existential dilemmas of the Polish society. In the novel, the symbolic fight of the faces is an example that the human being who strives to the Form dreaming about divinity and the final fullfilment, however; he is secretly adoring Inferiority. He discovers that this Form and values do not come from God, but from people and the neverending fight. This twisted charade was the main inspiration for the artist. The more deformed the faces are, the more they are seeking for the true authenticity and freedom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *