AFF7: Grzegorz Radziewicz

Grzegorz Radziewicz

Grzegorz Radziewicz

Pochodzi z Białegostoku. Dzisiaj mieszka i tworzy w Juchnowcu Górnym. Ukończył studia z grafiki artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Uprawia grafikę artystyczną: akwafortę, akwatintę, miedzioryt, miękki werniks, suchą igłę. Zajmuje się również malarstwem sztalugowym, głównie olejnym.

Poprzez swoją sztukę pragnie uchwycić to, co niewidoczne dla oka. Jego cykl obrazów „Machiny latające” ma w szczególny sposób łączyć twórcę z odbiorcą, wprowadzać obserwatora w stan silnej, lecz chwilowej koncentracji i ułatwić mu wejście w osobliwy, wykreowany świat.

He comes from Białystok, but lives and creates in Juchnowiec Górny. He graduated from the artistic graphics at the Academy of Fine Arts in Wrocław.

He practises artistic graphics: etching, aquatint, chalcography, soft varnish and dry needle, as well as, easel oil painting.

Through her art, she attempts to grasp all that seems to be unattainable for human eye. The set of paintings titles “Machiny latające” aims to connect the artist with a viewer, introduce him to the state of strong, but contemporary immersion that simplifies his entering into the odd, imaginary world.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *