AFF7: Ewa Prończuk-Kuziak

Ewa Prończuk-Kuziak

Ewa Prończuk-Kuziak

Pochodzi z Małkini, a dzisiaj mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa oraz na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Jest laureatką konkursu Inicjatywy ENTRY, finalistką konkursu O Nagrodę Artystyczną Siemensa i wielu innych.
Zajmuje się malarstwem olejnym oraz rysunkiem tuszem. Jej prace w konwencji surrealistycznej charakteryzują się zarówno precyzyjnym rysunkiem, jak i intensywną, szeroką gamą kolorystyczną. To figuratywne obrazy, w których zarówno zwierzęta, jak i postacie ludzkie, ukazane są w zaskakującym kontekście i obdarzone niekonwencjonalną narracją.
Inspiruje ją świat koloru i kontrastu. Jej sztuka stanowi pewnego rodzaju pamiętnik, zapis snów, marzeń i emocji. Surrealistyczne formy, zawieszone na granicy jawy i snu, utkane z kontrastów i dysonansów, dają odbiorcom wgląd w malarski świat artystki.

She comes from Małkinia and now lives and works in Warsaw. She graduated from the Polish Language Faculty at the University of Warsaw. Moreover, she studied painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw and also at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. She is the winner of The Initiative ENTRY Art Prize, a finalist of Siemens Art Award and many others. She specialises in oil painting and ink drawing. Her surreal-like works feature with both precision and an intensive, wide range of colours. She creates figurative paintings where animals and humans are depicted in a surprising context and set with an unconventional narration. She gets inspiration from the world of colours and contrasts. Her art is a form of a diary, notes of night dreams, fantasies and emotions. Surreal forms, on the verge of reality and dream, made from contrasts and discord, provide viewers with an insight into the artist’s painting world.

1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *