AFF7: Ewa Kunicka

Ewa Kunicka

Ewa Kunicka

Pochodzi z Kętrzyna, a dzisiaj mieszka i tworzy w Skrzeszewie. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu na kierunku formy użytkowe. Inspiracją jest dla niej przyroda, która ją otacza. Głównym tematem jej prac jest pejzaż, jednak nie stara się beznamiętnie kopiować natury, maluje jej fragmenty wybiórczo, emocjonalnie i syntetycznie. Wciąż fascynuje ją linia horyzontu oraz malowanie wielkich przestrzeni na miniaturowym formacie. Blisko jej dzięki temu do abstrakcji. Synteza ułatwia zawarcie w pracy wszystkiego, co ulotne i na pierwszy rzut oka nieuchwytne. Urozmaicona struktura prac, stosowana technika in pasto oraz zróżnicowane narzędzia malarskie sprawiają, że pejzaże nabierają nowego wydźwięku. W ich tle wybrzmiewa narracja, snująca opowieść o niezidentyfikowanym życiu. Bionika niektórych kształtów przywodzi na myśl żywe formy, które przewijają się przez powierzchnię płótna.

She comes from Kętrzyn, but lives and creates in Skrzeszew. She graduated from the High School of Fine Arts in Supraśl where she studied utilitarian forms. It is nature that inspires her. The main subject of her works is landscape, but she attempts not to passively copy its elements, but rather paint the chosen ones emotionally and synthetically. She is fascinated by the skyline and painting vast spaces on a small canvas that relate her art to abstraction. It is the synthesis that simplifies incorporating in her works all that steems to be ethereal an impossible to grasp. The varied structure of her pieces, painting tools and the usage of in pasto technique give her landscapes a fresh flavor coexisting at the same time with a hidden narration about mysterious life. The bionics of some shapes that cross canvas surface associates with living forms.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *