AFF7: Ewa Alicja Witkowska

Ewa Alicja Witkowska

Ewa Alicja Witkowska

Pochodzi z Siemianowic Śląskich. Mieszka i tworzy w Mysłowicach. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk.
Artystka inspiruje się przedmiotami i osobami, które ją otaczają: od pastelowego dywanika, którego kolory w późniejszej pracy posłużą do stworzenia tła, po rudowłose bliźniaczki, które staną się głównymi bohaterkami malarskiego dzieła.  
Tworzy przede wszystkim portrety kobiet, które zestawia z geometrycznymi kształtami tła, zbudowanego z płaskich plam barwnych. Twarze na obrazach są najczęściej monochromatyczne i skontrastowane z intensywnym walorem światłocienia, przez co silnie wyodrębniają się z tła. Poprzez zestawienie geometrycznych teł, elementów symboliki i zdobień w formie reliefów, autorka próbuje przybliżyć odbiorcy swoje stanowisko wobec sztuki współczesnej.

She comes from Siemianowice Śląskie, but lives and creates in Mysłowice. She graduated from painting at the European Academy of Arts.

The artist is inspired by objects and people that surround her from the pastel rug, which colors will be used to create a background of her work, to the red-haired twins ,who will become the protagonists of a piece of painting.

She creates mostly female portraits, which she sets together with geometrical backgrounds made of flat patches of colours. The faces from her works are usually monochrome and contradictory to the intensive value of the chiaroscuro ,which extracts them from the background. Through juxtaposition of geometrical backgrounds, symbolic meanings and relief decorations, the author attempts to get the viewer acquainted with her own standpoint on the contemporary art.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *