AFF7: Dominik Narowski

Dominik Narowski

Dominik Narowski

Pochodzi z Warszawy, tutaj też mieszka i pracuje. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, także Europejską Akademię Sztuki w Warszawie na Wydziale Projektowania Graficznego. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem władz uczelni.
W swojej twórczości posługuje się farbami akrylowymi, rzadziej farbami olejnymi. Jego obrazy powstają przede wszystkim na gotowych płóciennych podobraziach oraz na ścianach.

Inspiracją jest dla niego otaczający świat, ludzie i ich zainteresowania: sporty, samochody, muzyka, architektura. Artysta pokazuje rzeczywistość z przymrużeniem oka: jest ona kolorowa, nieco przejaskrawiona, a przy tym dotykająca przyziemnych problemów i sytuacji dnia codziennego.

He comes from Warsaw, where he also lives and works. He graduated from the Wojciech Gerson National School of Fine Arts in Warsaw and from the European Academy of Arts in Warsaw at the Department of Graphic Design. At the Academy he received a diploma with distinction from the university authorities.

In his work he uses acrylic paints and occasionally oil paints. His paintings are created mainly on prepainted canvas and walls.

He is inspired by the world around him as well as people with their interests such as sports, cars, music, architecture. The artist shows reality with a grain of salt: it is colourful and even exaggerated but at the same time it refers to the ordinary problems and situations of everyday life.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *