AFF7: Dilan Abdulla

Dilan Abdulla

Dilan Abdulla

Urodził się w Białymstoku. Ukończył snycerstwo w Liceum Plastycznym w Koszalinie
i historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Rysował już od najmłodszych lat. Każdą wolną chwilę poświęcał swojej pasji, a jego szkolne zeszyty przypominały szkicowniki. Kiedy odkrył graffiti, zainteresował się sztuką na dobre i wybrał studia z dziedziny historii sztuki, w czasie których nie przestał malować. Ponadto pracował wówczas jako edukator w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Po ukończeniu studiów założył własną internetową galerię sztuki.
Tworzy mono- i polichromatyczne malarstwo abstrakcyjne, które zdaje się mieć początki w arabskim piśmie kaligraficznym. W jego ostatnich pracach podstawowym środkiem wyrazu jest linia, która tworzy przemyślane kompozycje, swobodnie wijąc się po powierzchni dzieła. Prace wcześniejsze opierały się na abstrakcji geometrycznej.

He was born in Białystok. He was learning woodcarving in High School of Fine Arts in Koszalin. Later on, he achieved Master’s degree in history of art from the University of Gdańsk. He has been drawing since early childhood. He was entirely devoted to his passion and even his school notebooks looked like sketchbooks. When he discovered graffiti, his interest in art became serious and that is why he decided to study history of art, but never abandoned painting own images. At the same time, he took up a job as an educator in the National Museum in Gdańsk. After he graduated, he opened his own online art gallery.

He creates mono- and polychromatic abstract painting, which seems to originate from the Arab calligraphy. In his latest artworks the basic means of expression is a freely meandering line, which creates well-planned compositions. His earlier works were based on abstract geometry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *