AFF7: Dawid Majgat

Dawid Majgat

Dawid Majgat

Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, a dzisiaj mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych na specjalizacji grafika warsztatowa litografia.

Stosuje autorską technikę graficzną, którą nazywa monolithem. Polega ona na wykorzystaniu litografii jako matrycy, produkującej specyficzne wzory i faktury kamienia litograficznego, z celowym wykorzystaniem jego niedoskonałości dla uzyskania wyjątkowych efektów, bazujących na naturze kamienia.

Formujące się w kształty uproszczone, budowane za pomocą płaskich walorów barwnych prace tworzą oryginalny świat, gdzie współczesna kultura kreskówek i gier wideo miesza się z tradycyjną kulturą etniczną, ludową i plemienną. Jest to efekt mutacji współczesnego, dynamicznego i zmiennego świata z tradycją, która wpisana jest nierozerwalnie w życie każdego człowieka. Z tej hybrydy powstaje nowa sfera postaci, kształtów i obiektów, tworzących własną symbolikę.

He was born in Gorzów Wielkopolski, but lives and creates in Warsaw. He graduated from the department of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. He specializes in printmaking and litography.

He applies his own printmaking technique which he calls “The Monolith”. He uses litography, that not only produces specific patterns, but also leaves the texture of a litographic stone with all its imperfections. He uses this pattern as a template to achieve the exceptional results.

Forming simplified shapes and made from flat color values, his works create the exceptional world, where the contemporary culture of cartoons and video games mixes with the traditional, ethnic, folk and tribal culture. This is the result of mutation of the modern, dynamic and volatile world of tradition, which is are inseparably linked to the life of every human being. A new sphere, shapes, and objects are created from this hybrid making up their own symbolism.

10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *