AFF7: Beata Milligan-Palach

Beata Milligan-Palach

Beata Milligan-Palach

Pochodzi z Bielczy koło Brzeska, a mieszka i tworzy w Krakowie. Doświadczenie artystyczne zdobywała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu.
W swojej twórczości wykorzystuje rozmaite media: akwarele, pastele, farby olejne, akrylowe oraz kolaż, które nieustannie weryfikuje i poddaje się im. W ten sposób podkreśla wzajemną zależność twórcy i natury. Akwarela nie zawsze sprzyja precyzji, nie toleruje poprawek i cyzelowania, zawiera w sobie znaczny element przypadku. Olej czy akryl pozwalają na większą swobodę w różnicowaniu struktury obrazu. Artystka podejmuje z nimi grę, uwydatnia malarski gest, wielowarstwowość plam i ich wzajemny układ.

Obrazy są zapisem jej wrażeń i wspomnień, których źródło tkwi w obserwacji świata i piękna natury.

She comes from Bielcza (near Brzesko), but lives and creates in Kraków. She developed her artistic skills at the Faculty of Arts of the Pedagogical University of Kraków and the Faculty of Painting of the Mozarteum University of Salzburg.

She specialises in watercolours, but occasionally works with pastels, oil and acrylic paints. She also likes to experiment with the structure of paper creating collages and cut-outs. In this way she emphasizes the mutual dependence of a creator and nature. Watercolor does not tolerate modification unlike oil or acrylic that allow to experiment with a painting’s structure. The artists plays with them, emphasizing the gesture and the configuration of colour patches.

Her paintings flip between studio sketches and abstraction. Her intention is to signify the power of nature, its endless richness of colours and unpredictable ‘moods’.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *