AFF7: Bartłomiej Jan Chwilczyński

 

Bartłomiej Jan Chwilczyński

Bartłomiej Jan Chwilczyński

Pochodzi z Krakowa, gdzie mieszka, tworzy. Od 2014 roku pracuje jako asystent w Pracowni Litografii na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im.Jana Matejki w Krakowie. Na czwartym roku studiów otrzymał Grand Prix Grafika Roku, a następnie Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Z ważniejszych warto wspomnieć prezentację Finałową Międzynarodowego Biennale Grafiki w Splicie, wystawę indywidualną Bartłomiej Chwilczyński „Na Chwilę” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, czy wystawę LITO TEAM Chwilczyński, Panasiewicz, Świętek w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie.

Głównym medium którym się posługuje jest litografia, uprawia również malarstwo, rysunek. Ponadto zajmuje się projektowaniem graficznym.

Do twórczości podchodzi instynktownie. Intuicja i wspomnienia są dla niego źródłem artystycznej wypowiedzi.

       Formy i kształty, pojawiające się w jego pracach, przywodzą na myśl piktogramy, znaki i ślady, które wydobywając się z nieładu porządkują pierwotny chaos. Wciąga odbiorce w grę z podświadomością, wyobraźnią i wrażliwością. Nie narzuca treści. Pozostawia pole do interpretacji, kontemplacji. To od widza zależy co w danym dziele ujrzy.

He comes from Cracow where he works and lives. Since 2014, he has been working as an assistant in the Lithography Studio at Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. When he was at the fourth year of study, he was awarded The Graphic Designer of the Year Grand Prix. Later on, he received an Artistic Scholarship of City of Cracow. He took part in numerous exhibitions both home and abroad. Most significant are: the International Biennial of Graphic Arts in Split final presentation, solo exhibition Bartłomiej Chwilczyński „Na Chwilę” in Małopolski Ogród Sztuki, or LITO TEAM Chwilczyński, Panasiewicz, Świętek exhibition in the International Centre of Graphic Arts in Cracow.
The main medium he uses is lithography, but he also paints and draws. Moreover, he practises graphic design.
He uses his inner instinct when it comes to his works of art. Intuition and memories are his sources of artistic expression.
The forms and shapes from his works remind of pictograms, marks and traces that come from disorder to finally tidy up the primary chaos. He engages the viewer in a game with subconscious, imagination and sensitivity not suggesting any essence of his works at the same time. Instead, he lets the viewer to interpret them on many levels.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *