AFF7: Annamaria Bem

Annamaria Bem

Annamaria Bem

Pochodzi z Katowic, lecz mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach na specjalizacji metaloplastyka oraz malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Inspiruje ją egzystencjalizm: człowiek i jego wnętrze, stany emocjonalne, relacje międzyludzkie, relacja do tego, co niematerialne, metafizyczne, do absolutu, który jest postrzegany na swój sposób przez każdego z nas. Inne inspiracje to skrawki zasłyszanych rozmów na mieście, zachowanie ludzi podczas spotkań, emocje we wzroku przypadkowego człowieka z komunikacji miejskiej, jego pierwotna samotność.
Tworzy ekspresyjne, figuratywne prace, w których pojawiają się pojedyncze postaci. Często są to żywiołowe, anonimowe portrety i akty, zazwyczaj w mocno zawężonej gamie kolorystycznej: czerni, granatu i czerwieni, delikatnej szarości i żółci. Czasem pojawia się mocny kontur. Bardzo ważną rolę w jej malarstwie odgrywa uderzenie pędzla i jego pierwotny ślad. Treść prac cechuje alienacja człowieka i ból istnienia.

She comes from Katowice, but lives and works in Warsaw. She graduated from The Public High School of Arts in Katowice at the faculty of toreutics and painting at The Academy of Fine Arts in Warsaw.

She is inspired by existentialism: human being, his emotions, relationships, with other people and all that is incorporeal and metaphysical and absolute that is perceived differently by each of us. Her other inspirations come from overheard conversations, human behaviors during meetings, emotions in the eyes of a stranger met in public transport and his individual loneliness.

She creates expressive, figurative works in which single human figures appear. They are often lively, anonymous portraits and nudes, usually painted in a narrowed colour palette dominated by black, navy, red, gray and yellow tones. Sometimes she also incorporates bold contours. Brush stroke and the original mark it leaves play important role in her paintings. The substance of her art are human alienation and the pain of existence.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *