AFF7: Anna Kempisty

Anna Kempisty

Anna Kempisty

Pochodzi z Warszawy, dziś mieszka i tworzy w Dublinie. Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Jej twórczość można opisać jako eksperymentatorską. Artystka łączy różne techniki i dziedziny sztuki. Posługuje się między innymi swobodnym rysunkiem odręcznym, fotografią cyfrową, grafiką komputerową, fotografią, elementami biżuterii, papierowymi elementami przestrzennymi, stemplami i pocztówkami, które następnie przetwarza. W ten sposób powstają oryginalne ilustracje pełne miękkich, abstrakcyjnych form, kształtów roślinnych i geometrycznych.

W sztuce inspiruje ją wolność tworzenia. Najbliższy jej twórczości jest ekspresjonizm abstrakcyjny z jego różnorodnością tworzyw i technik, spontaniczną ekspresją, swobodnym traktowaniem materii malarskiej i rzeźbiarskiej, dynamizmem form i kolorów. W malarstwie i fotografii ceni światło i detal. Odbiorcom pragnie pomóc zobaczyć inny wymiar rzeczywistości i swojej osobowości.

She comes from Warsaw but lives and works in Dublin. She graduated from the Faculty of Architecture of Warsaw University of Technology.

Her work can be described as experimental. The artist combines different techniques and areas of artistic expression. Some of these include freehand drawing, digital photography, computer graphics, photography, pieces of jewellery, 3D paper elements, stamps and postcards, all of which are then processed. This leads to original illustrations full of soft, abstract forms, geometric and floral shapes.

Her art is inspired by the freedom to create. Her style is closest to abstract expressionism with its diversity of materials and techniques, spontaneiety of expression, unrestrained approach to painted and sculpted matter, and dynamics of forms and colors. In painting and photography she enjoys light and detail. She wishes to help the viewers see another dimension of reality and their personality.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *