AFF7: Andrzej Gosik

Andrzej Gosik

Andrzej Gosik

Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki i na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury. Należy do Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.
W swojej pracy używa przede wszystkim akwareli.

Inspiruje go poszukiwanie pierwiastka metafizycznego w codziennych przedmiotach, sytuacjach i miejscach, dzięki którym chwile w życiu człowieka stają się niecodzienne i wyjątkowe

Jego prace podejmują rozmaitą tematykę: od pejzażu, architektury i jej wnętrza, przez portrety. Czasami skupia się na realizmie i poszczególnych jego elementach, by za chwilę od niego odejść i uciec w kierunku surrealistycznej wyobraźni.

He comes from Tomaszów Mazowiecki. He graduated from the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw and from the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology. He is a member of the Polish Collective of Watercolor Artists.

His main means of artistic expression is watercolor. He is inspired by searching for the metaphysical element in everyday objects, situations and places thanks to which human life becomes extraordinary and exceptional.

He paints landscape, architecture, interiors and even portraits. Sometimes, he focuses on realism for just a moment to direct to surrealist imagination afterwards.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *