AFF7: Alexandra Shelkovskaya

Alexandra Shelkovskaya

Alexandra Shelkovskaya

Pochodzi z Lżewska w Rosji. Obecnie mieszka na zachodzie Polski w Słubicach i tam też pracuje twórczo. Uczyła się między innymi na Wydziale Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Obroniła dyplom w pracowni profesora S. Orlowa i profesor S. Turowej. Pełniła obowiązki i funkcję starszego wykładowcy w zakresie projektowania graficznego i projektowania
wnętrz w Kamskim Instytucie Technologii Humanitarnych i Inżynieryjnych. Od 2010 roku jest członkiem Związku Designerów Rosji.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem, a jej prace można oglądać na licznych wystawach w Cejlonie, Czechach, Polsce, Rosji, USA i na Węgrzech.
Inspiruje ją piękno natury: kwiaty, owoce, rośliny, zwierzęta. Jej szczególny związek z przyrodą można dostrzec niemal we wszystkich jej pracach.

She comes from Izhevsk, Russia. At present she lives in Słubice in western Poland and works creatively there. She has studied at the Faculty of Applied and Decorative Arts. She received her diploma under the supervision of Professor S. Orlow and associate Professor S. Turowa. She performed the duties of a senior lecturer of graphic design and interior design at the Kama Institute of Humanitarian and Engineering Technologies.
She has been a member of the Association of Russian Designers since 2010.
She engages in painting, graphic arts and drawing. Her works are displayed at numerous exhibitions in Ceylon, the Czech Republic, Poland, Russia, the USA and Hungary.

She is inspired by the beauty of nature: flowers, fruit, plants and animals. Her particular connection with nature might be seen in nearly all of her works.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *