AFF7: Aleksandra Supińska

Aleksandra Słupińska

Aleksandra Słupińska

Pochodzi z Warszawy, tutaj też mieszka i tworzy. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wcześniej studiowała również na Europejskiej Akademii Nauk oraz na Universidad Del País Vasco w Bilbao. Laureatka konkursu “Grafika Warszawska” z 2012 roku.
Posługuje się różnymi technikami graficznymi: litografią, akwatintą, linorytem oraz sitodrukiem. Swoje prace wykonuje bez użycia technik komputerowych. Matryce tworzy ręcznie i nakłada je warstwami, co daje wrażenie przestrzeni i dynamiki.

Podstawowym motywem jej dzieł jest tunel, który symbolizuje wędrówkę artystyczną. Służy ona wyizolowaniu z architektury miejskiej niezwykłych i niepowtarzalnych brył. Artystka bowiem patrzy na dokonania architektury w sposób intymny, perspektywiczny, pełen osobistej fascynacji. Nie sugeruje konkretnego kontekstu – tytułowy tunel umieszcza poza miejscem i czasem, pozostawia widza sam na sam z siatką rezonujących między sobą linii. Płaska, zdecydowana kolorystyka oraz wielkomiejskie implikacje przywodzą na myśl dokonania sztuki popularnej.

She comes from Warsaw where she lives and creates. Currently, she realizes a PhD programme at the Faculty of Graphic Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Early on she studied at the European Academy of Sciences and the Universidad Del País Vasco in Bilbao. The winner of the 2012  “Grafika Warszawska” competition.

She practises various graphic techniques, such as litography, aquatint, linocut and screen printing without any use of the computer. The creates and layers the templates on her own, which gives the sense of space and dynamics. The basic motif of her works is the tunnel, which symbolizes the artistic journey. It’s aim is to isolate the extraordinary and unique forms from the urban architecture. The artist perceives architecture in a wide perspective full of personal fascination and intimacy. She does not suggest any context – she locates the tunnel beyond space and time leaving a viewer on his own with the vibrant lines. The flat, bold colours and urban implications relate to the accomplishments of popculture.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *