AFF7: Agnieszka Grajda

Agnieszka Grajda

Agnieszka Grajda

Pochodzi z Warszawy, tutaj też mieszka i tworzy. Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku grafika. Uczyła się również w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym.

Proces powstawania jej ilustracji rozpoczyna się na papierze. Najpierw rysowane są tradycyjnie przy pomocy ołówka i cienkopisu, a następnie skanowane i poddawane obróbce graficznej. Wreszcie prezentowane są w postaci wydruków cyfrowych.

Prace te często mają formę plakatu lub surrealistycznego rysunku, na których pojawia się pejzaż, postać i pojedynczy przedmiot. Główną rolę odgrywa płaska, intensywna plama barwna oraz linia, która raz buduje strukturę przedstawionej formy, innym razem jest jedynie jej konturem.
Tak powstałe dzieła dają nieoczywistą interpretację, przywołują nietypowe skojarzenia oraz wspomnienia. Wywołują uczucie lekkiego niepokoju.

She comes from Warsaw, where she lives and creates. She graduated from the Faculty of Graphic Arts at the Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin. She was also studying at the Fine Arts Training College in Kazimierz Dolny.

The process of making illustrations starts on a sheet of paper. Firstly, they are traditionally drawn in pencil and fineliner, and later on scanned and digitally manipulated. Finally, they are printed.

Her works are poster-like surrealist drawings on which landscape, figure or a single object may be seen. The main role here plays a flat, bold plain of colour and a line that together build the structure of a presented form; or on the other hand, it is sometimes just a contour.

The artist’s works cannot be easily interpreted. They may evoke untypical connotations, memories and even fear.

1010

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *