AFF7: Agata Skupniewicz

Agata Skupniewicz

Agata Skupniewicz

Pochodzi z Torunia, tam dzisiaj mieszka i tworzy. Studiowała na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa oraz na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obroniła dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej.
Zajmuje się fotografią, grafiką, animacją, malarstwem, designem (zwłaszcza na obszarze książki autorskiej), wzornictwem.

Wszelkie formy artystycznego wyrazu, którymi operuje, są dla niej pewnego rodzaju lustrem – silnie wiążą się z tym, co myśli i czuje, co chciałaby wyrazić, z tym jak patrzy na świat i jak go widzi. Takie obrazowanie pozwala dać ujście przemyśleniom i emocjom, jest formą autokomentarza, refleksją na temat codzienności, egzystencji człowieka, tego, co nas otacza.

She comes from Torun, where she lives and creates. She studied at Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa and at The Faculty of Fine Arts at The Nicolaus Copernicus University in Toruń, from where she graduated with honours in graphics.

She pracises photography, graphics, animation, painting and design.

All forms of artistic expression that she utilizes are like a mirror for her – they correlate with her viewpoint about the world, what she thinks, feels and is eager to express. This kind of imaging not only allows to release all thoughts and emotions, but also becomes a form of introspection, reflection of everyday life, human existence and his surroundings.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *