AFF7: Agata Marcinkowska

Agata Marcinkowska

Agata Marcinkowska

Pochodzi z Częstochowy, a obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pracuje przede wszystkim z ceramiką. Najchętniej posługuje się technikami toczenia na kole garncarskim, lepienia z wałeczków, kształtowania na formach negatywowych, używa też kalek ceramicznych i kredek. Duże znaczenie mają intermedialne i instalacyjne linie o charakterze rzeźb z giętych prętów metalowych, szkiców z drutu czy linearnych rysunków, które wyrażają przewodnią myśl dzieła. Na pierwszy rzut oka wytworzone w ten sposób obiekty są do siebie podobne, lecz po uważnym przyjrzeniu się mają zupełnie odmienną, wielowymiarową postać.

She was born in Częstochowa, now living and creating in Wroclaw. She studied on the Faculty of Ceramics and Glass of the Academy of Fine Arts in Wroclaw and Jan Dlugosz University in Czestochowa.

She works mainly with ceramics. She mostly uses ceramic decals and crayons as well as the techniques of turning on potter’s wheel, modeling rollers and shaping on molds. Sculpture-like intermedium and installation lines that are shaped using metal rods, wire sketches or linear drawing, are the ones expressing the main idea of an artwork. At first glance, these objects seem similar, but after careful inspection, a viewer notices that they are completely different with their multidimensional character.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *